Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Článek 1. – Úvodní ustanovení

obchodní firma: PIEROT s.r.o.
sídlo:
Praha 5, Štefánikova 29,
PSČ 150 00
IČ: 49621696
zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 24490
telefon: 257 328 476
fax: 257 328 478, 257 329 990
e-mail: pierot@pierot.biz

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti PIEROT s.r.o. jsou platné pro veškeré obchody, které budou uzavřeny prostřednictvím on-line formuláře pro objednávání zboží na internetových stránkách www.pierot.biz.
 2. Pro účely těchto podmínek je společnost PIEROT s.r.o. označována jako dodavatel a osoba, která si prostřednictvím on-line formuláře objednává zboží, jako objednatel.


Článek 2. – Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Objednatel je povinen úplně a pravdivě vyplnit veškeré údaje v on-line formuláři.
 2. Vyplněním a odesláním formuláře činí objednatel dodavateli nabídku na uzavření kupní smlouvy o dodávce zboží specifikovaného ve formuláři.
 3. Dodavatel je povinen do tří (3) pracovních dnů na objednávku odpovědět.
 4. Pokud dodavatel bezvýhradně souhlasí s objednávkou, je kupní smlouva uzavřena.
 5. Pokud dodavatel odpoví, že objednávané zboží nemá k dispozici nebo jinak nevysloví bezvýhradný souhlas s objednávkou, není kupní smlouva uzavřena. Reakce dodavatele se považuje za novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co se objednatel i dodavatel shodnou na druhu a počtu objednávaného zboží.
 6. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

Článek 3. – Dodání zboží

 1. Dodavatel je povinen doručit zboží objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, a to na dodací adresu uvedenou v objednávce.
 2. Zboží bude dodáváno prostřednictvím České pošty.
 3. Zboží bude podle svého charakteru řádně zabaleno, tak aby v průběhu přepravy nebylo poškozeno.
 4. Poštovné a balné v rámci ČR: V případě zvolení platby předem bude ke kupní ceně připočítána částka 80 Kč jako platba za poštovné a balné. V případě zvolení platby dobírkou bude ke kupní ceně připočítána částka 120 Kč jako poštovné a balné. Bude-li cena objednávaného zboží vyšší než 500 Kč (vč. DPH), poštovné a balné dodavatel neúčtuje. Poštovné a balné v rámci ostatních zemí bude řešeno individuálně.
 5. Pokud bude dohodnuto, že objednatel si objednané zboží převezme osobně u dodavatele, bude zboží připraveno k převzetí v sídle dodavatele. V tom případě nemusí být zboží zabaleno, nedohodnou-li se strany jinak.
 6. Ke zboží bude přiložen jako doklad dodací list.
 7. Zboží se stává vlastnictvím objednatele v okamžiku převzetí a zaplacení.

Článek 4. – Způsob platby

 1. Objednateli, který v objednávkovém formuláři zvolil způsob platby na dobírku, bude objednané zboží doručeno prostřednictvím České pošty na dobírku a objednatel je povinen kupní cenu (a poštovné, je-li účtováno) zaplatit poštovnímu doručovateli.
 2. Objednateli, který v objednávkovém formuláři zvolil způsob platby předem bankovním převodem, bude objednané zboží doručeno prostřednictvím České pošty jako obyčejná zásilka a objednatel je povinen kupní cenu (a poštovné, je-li účtováno) zaplatit předem bankovním převodem na základě obdržených instrukcí k úhradě.
 3. Pokud si objednatel bude zboží přebírat osobně, je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při předání.

Článek 5. – Reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci vadného zboží (např. chybějící stránky, chybějící text, otočené strany apod) do čtrnácti (14) dní od doručení zboží. Objednatel je povinen doručit vadné zboží zpět dodavateli. Reklamace se uplatňuje v sídle dodavatele.
 2. Vadné zboží dodavatel vymění do čtrnácti (14) dní od doručení reklamace a vadného zboží. Nebude-li výměna možná, vrátí dodavatel ve stejném termínu příslušnou část kupní ceny.

Článek 6. – Práva spotřebitele

 1. Pokud objednatel při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, považuje se za spotřebitele (§ 52 odst. 3 obč. zák.) a náleží mu i práva uvedená v tomto článku a v příslušných právních předpisech.
 2. Objednatel (spotřebitel) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (i bez udání důvodů) do čtrnácti (14) dní od doručení zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen doručené zboží vrátit dodavateli na své náklady a ve stavu, ve kterém jej přijal.
 4. Dodavatel je povinen vrátit kupní cenu objednateli do třiceti (30) dní od odstoupení od smlouvy.

Článek 7. – Ochrana osobních dat
Veškeré osobní údaje, které jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena při telefonické objednávce, jsou důvěrná a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuta třetím osobám a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Článek 8. – Závěrečná a všeobecná ustanovení

 1. Veškeré vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami a objednávkou. Objednatel potvrzuje znalost těchto Obchodních podmínek a souhlas s nimi v on-line formuláři.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2006.

PIEROT s.r.o.
 

Informace
Případné dotazy zasílejte formou e-mailu pierot@pierot.biz nebo nás kontaktujte na
tel.: 257 328 476, fax: 257 328 478, 257 329 990.
 

Kontakty
Štefánikova 29
150 00, Praha 5-Smíchov

tel.: +420/257 328 476
fax: +420/257 328 478
e-mail: pierot@pierot.biz